RONG NHO KHÔ

Rong nho khô được chế biến, tách nước từ rong nho tươi, sau khi sấy khô, vẫn đảm bảo được thành phần dinh dưỡng và những tính chất đặt trưng vốn cố của rong rong như: màu sắc, độ ngon giòn khi sử dụng. Rong nho khô được đóng gọn nhẹ để bảo quản được lâu hơn.

...