RONG NHO MUỐI

Rong nho tươi được bảo quản trong hộp kết hợp với nước muối để giữ được lâu.
Thời gian bảo quản từ 6-12 tháng

...