Rong nho biển - Rau sạch từ biển

Rong nho biển có nguồn gốc từ Nhật Bản, sản phẩm dùng làm rau xanh trong mỗi bữa ăn, giàu chất dinh dưỡng, nguồn cung cấp vitamin hữu ích.

...